oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

B İ L D İ R İ Ş - 22.04.2021

B İ L D İ R İ Ş - 22.04.2021

“Azərbaycan” qəzetinin 16 mart 2021-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş və həmin tarixdə dövlət satınalmalarının vahid internet Portalında (https://www.etender.gov.az) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən keçirilən elektron satınalmada (e.tender) Xəzinə siqnalizasiyası üçün zəlzələ və hər növ vibrasiya bildirici detektorların (ISN-SM-80) satın alınması üçün təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən bu LOT üzrə e.tenderin davamından imtina edilmişdir.


Tender Komissiyası