oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

B İ L D İ R İ Ş - 01.05.2021

B İ L D İ R İ Ş - 01.05.2021

“Azərbaycan” qəzetinin 01 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş və həmin tarixdə dövlət satınalmalarının vahid internet Portalında (https://www.etender.gov.az) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu tərəfindən keçirilən elektron satınalmada (e.tender) İnformasiya texnologiyaları avadanlıqlarının və ehtiyat hissələrinin satın alınması üçün təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən, bu LOT üzrə e.tenderin davamından imtina edilmişdir.


Tender Komissiyası