oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi təsdiq edildi

30 Dec 2019 14:38:00

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il büdcəsi təsdiq edildi

30 Dec 2019 14:38:00