oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 noyabr 2021-ci il tarixinə

04 Nov 2021 11:26:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 noyabr 2021-ci il tarixinə

04 Nov 2021 11:26:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 154,017 mln. ABŞ dolları (01.11.2021 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2021-01.11.2021 tarixinə): 4 612,1 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 4,129 mln. ABŞ dolları (01.11.2021 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2021-01.11.2021 tarixinə): 461,921 mln. ABŞ dolları

  • O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2021-01.11.2021 tarixinə): 135,235 mln. ABŞ dolları

Xəbərlərə abunə ol