oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 dekabr 2021-ci il tarixinə

06 Dec 2021 14:36:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 dekabr 2021-ci il tarixinə

06 Dec 2021 14:36:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 154,677 mln. ABŞ dolları (01.12.2021 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2021-01.12.2021 tarixinə): 5 272 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 4,397 mln. ABŞ dolları (01.12.2021 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2021-01.12.2021 tarixinə): 730,707 mln. ABŞ dolları  O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2021-01.12.2021 tarixinə): 278,178 mln. ABŞ dolları

Xəbərlərə abunə ol