oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 fevral 2022-ci il tarixinə

04 Feb 2022 11:40:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 fevral 2022-ci il tarixinə

04 Feb 2022 11:40:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 156,056 mln. ABŞ dolları (01.02.2022 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2022-01.02.2022 tarixinə): 683.114 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 4,701 mln. ABŞ dolları (01.02.2022 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2022-01.02.2022 tarixinə): 149.899 mln. ABŞ dolları

• O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2022-01.02.2022 tarixinə): 22.172 mln. ABŞ dolları


Xəbərlərə abunə ol