oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 aprel 2022-ci il tarixinə

19 Apr 2022 12:29:00

Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər – 01 aprel 2022-ci il tarixinə

19 Apr 2022 12:29:00

AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 157 239 mln. ABŞ dolları (01.04.2022 tarixinə).

AÇG yatağından - (01.01.2022-01.04.2022 tarixinə): 1 866 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 4 911 mln. ABŞ dolları (01.04.2022 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) - (01.01.2022-01.04.2022 tarixinə): 359,125 mln. ABŞ dolları

  • O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2022-01.04.2022 tarixinə): 62,494 mln. ABŞ dolları

Xəbərlərə abunə ol