oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Azərbaycan Respublikasi Dövlət Neft Fondunun 2004-cü il büdcəsinin icrasi barədə auditi olunmamış QISA HESABATI" Gəlirlərin icrası

01 Feb 2005 11:00:00

Azərbaycan Respublikasi Dövlət Neft Fondunun 2004-cü il büdcəsinin icrasi barədə auditi olunmamış QISA HESABATI" Gəlirlərin icrası

01 Feb 2005 11:00:00
Sıra
№-si
Gəlir mənbələriGəlirlərin məbləği
(mln. manat)
İcra faizi
Təsdiq olunmuşFaktiki
1.Azərbaycan Respublikasının payına düşən xam neftin satışından əldə edilən gəlir746250,01294806,9173,5
2.Akrhesabı ödənişlər31541,543260,1137,2
3.Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər75520,559711,079,1
4.Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər75408,4107534,1150,8
5.Bonus ödənişləri-105991,0-
6.Digər gəlirlər və daxilolmalar-2984,3-
Cəmi928720,41614287,4174,5

Xərclərin icrası

Sıra
№-si
Xərc istiqamətləriXərclərin məbləği
(mln. manat)
İcra faizi
Təsdiq olunmuşFaktiki
1.Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma problemlərinin həllinə dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarının icrası ilə bağlı xərclər90000,074952,383,3
2.Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas Ixrac Boru Kəməri layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər89000,089000,0100,0
3.Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il dövlət büdcəsinə transfert650000,0650000,0100,0
4.Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər14696,23555,624,2
Cəmi843696,2817507,996,9

Xəbərlərə abunə ol