oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Neft strategiyası Azərbaycanın müasir inkişafının təməl daşıdır - Respublika qəzeti (01.04.2014)

01 Apr 2014 12:26:00

Neft strategiyası Azərbaycanın müasir inkişafının təməl daşıdır - Respublika qəzeti (01.04.2014)