oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Milli neft strategiyasının yol açdığı böyük uğurlar - Mövqe qəzeti, (12.11.2016)

12 Nov 2016 12:41:00

Milli neft strategiyasının yol açdığı böyük uğurlar - Mövqe qəzeti, (12.11.2016)