oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Davamlı inkişafın təməli - Mədəniyyət qəzeti, (16.11.16)

16 Nov 2016 12:43:00

Davamlı inkişafın təməli - Mədəniyyət qəzeti, (16.11.16)