oil fund

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Богатство будущих поколений - Kaspiy qəzeti, (22.11.16)

22 Nov 2016 12:45:00

Богатство будущих поколений - Kaspiy qəzeti, (22.11.16)